Annat

Besök mig

Besök mig

Om du vill besöka min Ateljé så ring bara först så kommer vi överens om en tid. Telefon 0702-66 73 45. Eller skicka ett mail. Jag har visningar för konstföreningar och andra mindre grupper. Då visar jag  trycktekniker  och bilder samtidigt som jag håller ett litet...

Konststig vid Åleslån

Konststig vid Åleslån

Linda Mörner Fröjd, Rory Botha, Ursula Cabelduc, Magnus Mogenfelt och Lars Rylander visar sina objekt under påsken och fram till den 27 april. Utmed stigen mellan Åleslån och Hällerstugan har Friluftsfrämjandet i samarbete med konstnärer från Södra Bohusläns...

Galleri Örsta

Galleri Örsta

Välkomna på vernissage till min separatutställning på Galleri Örsta i Kumla den 11 januari 2014 Utställningen pågår till den 9 februari.

Recension i Nerikes allehanda 26 januari 2014

Recension i Nerikes allehanda 26 januari 2014

Utställning på Galleri Örsta 11 januari till 9 februari 2014 Recension i Nerikes allehanda 26 januari Galleri Örsta: Lars Rylander Måleri Han formar en bultande målerisk kropp vars energi strålar ur den allstädes närvarande röda färgen. Lars Rylander är förste...

Kommande Utställning

Välkomna på Vernissage den 11 januari 2014 på min nästa separatutställning hos Galleri Örsta i Kumla.

Lars Rylander är 2012 års Grez-sur-Loing stipendiat

Styrelsen för Tore och Märta Kurlbergs minnesfond beslöt vid styrelsemöte den 4 november 2011 att tilldela Lars Rylander, Ljungskile 2012 års stipendium med följande motivering: "Lars Rylander från Ljungskile är en grafiker och målare med en stark och spännande...

Pin It on Pinterest